SV. HIERONIM BDI NAD PRIMORSKO S POD VRHA NANOSA

30. septembra goduje sveti Hieronim. V koprski škofiji bodo v letih 2019 in 2020 obeležili 1600. obletnico smrti sv. Hieronima,  prevajalca in razlagalca Svetega pisma ter enega od štirih velikih zahodnih cerkvenih učiteljev.

Sveti Hieronim je bil rojen okrog leta 345 v mestu Stridon, ki je ležalo na Krasu, na tromeji treh tedanjih pokrajin. Izhodišče za ugotavljanje lege kraja je, kakor je tudi vsem znano, oznaka 'quod Dalmatiae quondam Pannoniaeque confinium fuit'. Malo verjetno je namreč, da bi pisec mesto istovetil s sorazmerno dolgo mejo med dvema pokrajinama, bolj verjetno pa je, da je mesto istovetil s stičiščem meja dveh pokrajin na meji s tretjo pokrajino: zahodno mejo Dalmacije in Panonije na meji z Italijo.

S tega sveta pa se je sveti Hieronim poslovil 30. septembra leta 419 ali 420. V letošnjem in naslednjem koledarskem letu bodo torej slavili 1600. obletnico svetnikovega odhoda v večnost. Koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak podpira pobudo, ki jo je dal prof. dr. Rafko Valenčič, velik poznavalec sv. Hieronima in pisec knjige Sveti Hieronim – mož s Krasa, da bi v letošnjem in naslednjem koledarskem letu tudi kot škofija obeležili okroglo obletnico odhoda rojaka in ga po njemu posvečenih cerkvah na ozemlju koprske škofije in drugih obeležjih še dodatno počastili in predstavili različne vidike njegove orjaške osebnosti. 

V koprski škofiji je temu svetniku in cerkvenemu učitelju posvečenih šest podružničnih ali romarskih cerkva: 
•Bošamarin – župnija Koper-stolnica, 
•Čelje – župnija Ilirska Bistrica,
•Koritnice – župnija Knežak, 
•Kozana – župnija Biljana,
•Nanos – župnija Podnanos,
•Topolovec – župnija Sočerga. 
Poleg navedenih njemu posvečenih cerkvah je upodobitev sv. Hieronima še v  številnih drugih cerkvah koprske škofije. Nekdanje cerkve sv. Hieronima v koprski škofiji: cerkev sv. Joahima v Jasenu, župnija Ilirska Bistrica, je bila posvečena najprej sv. Evstahiju (1694), nato sv. Hieronimu (1783), nato pa sv. Joahimu. Cerkev svete Katarine Aleksandrijske v Gornji Branici, župnija Goče, je bila prvotno posvečena sv. Hieronimu. Cerkev sv. Hieronima v Lozi pri Borštu, župnija Slavina, je omenjena v zapisih arhiva župnije Slavina, lega cerkve pa danes ni znana. Cerkev svete Uršule in sv. Hieronima ter sv. Osvalda v Jagrščah, župnija Cerkno, je danes v ruševinah. – V vasi Podnanos sta dve kapelici sv. Hieronima.

V tem prispevku pa vas vabimo na obisk znamenite romarske cerkve Sv. Hieronima na Nanosu, ki bdi nad Primorsko, od Vipavske doline, Krasa do slovenskega morja in beneškega zaliva. Ustno izročilo pravi, da so tržaški mornarji v prejšnjih stoletjih vsako leto darovali cerkvi polovnjak olja, da je v njej ponoči gorela luč, po kateri so se ladje lahko orientirale.

Leta 1360 se cerkev omenja kot podružnica vipavske župnije. Stavba je v jedru gotska. Prezidana je bila v 17.st.. V 17. in 18.st. so jo oskrbovali duhovniki iz Podnanosa. Cerkev in oltarje je 15.9.1624 posvetil tržaški škof Rinaldo Scarlichi. V naslednjih stoletjih je bila večkrat popravljena, na kar opozarjajo napisi in letnice na fasadi in na zvoniku. Kot zanimivost velja deliti informacijo, da ima eden od graditeljev, ki sta vklesala svoje ime ob obnovi cerkve leta 1776 (slika spodaj), še vedno živeče potomce, med drugimi tudi še živeče v Dutovljah. Od 60.let 20.stoletja je bila v ruševinah. Leta 1990 je bila temeljito obnovljena. Baročni veliki oltar sv. Hieronima stebrnega tipa iz marmorja je ohranjen v okrnjeni obliki. 

Primerno izhodišče za krajši pohod do cerkve Sv. Hieronima je Lovska koča Vojkovo. Podrobnejši podatki o izhodišču in poti je na voljo tu: https://www.hribi.net/izlet/lovska_koca_vojkovo_sveti_hieronim_/26/1409/2366

Vabljeni tudi k maši 1. septembra na sv. Egidija ob 12.00 (Postojna) in 29. septembra 2019 na žegnanjsko nedeljo ob 12.00 (Vipava). Več informacij je na voljo: http://zupnija-podnanos.rkc.si/?id=7012&fmod=0

Viri: 

- Katoliska cerkev 

- Vipavska