Avtor: Župnija Dutovlje Objavljeno: 12. 02. 2021

Post nas usmerja k doseganju osebnega spreobrnjenja

Postni čas je spokorni čas in obdobje priprave na Veliko noč. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi, o čemer poročajo trije evangelisti (prim. Mt 4,1–11, Mr 1,12–13 in Lk 4,1–13).

Pomenljiv vidik posta je poglobitev osebne povezanosti z Bogom, sredstva za doseganje tega cilja pa so poleg molitve in prejemanja zakramentov sprave in evharistije tudi odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela. S prejemom zakramenta krsta so pri novokrščenemu odpuščeni in očiščeni vsi grehi. Postni čas duhovnost krsta izpostavlja kot razsežnost sprave med Bogom in človekom.

Strogi post – ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega – je na pepelnico (17.2.2021)  in veliki petek (2.4.2021), zadržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi namen. Naj bo letošnja molitev namenjena skupni združitvi vernikov pri sveti maši v cerkvi. Upajmo, da bomo letos ta največji cerkveni praznik praznovali z resničnim, živim bogoslužjem v cerkvi.

Oltar Sv. Jurija Dutovlje

Post naj bo spodbuda, naj bo usmeritev k našemu osebnemu spreobrnjenju. To spreobrnjenje pa je lahko doseči v več korakih. Odpoved je samo prvi del doživljanja postnega časa. Drugi korak pa je, ko začnemo različne oblike posta sprejemati zaradi odnosa, zaradi ljubezni. Bodisi da s postom očiščujemo sebe: telo potrebuje očiščenje, pa tudi čustva in naš duh. Potrebni smo celostnega očiščenja. Zato je tudi telesni post kot takšen zdravilen za telo. A to je šele prva stopnja očiščenja. Na tem temelju zgradimo pozitivno držo v odnosu do vsega: Boga, soljudi, stvarstva. Odpoved naj preraste v dar: ker se nečemu odpovem, lahko nekaj dam, pa naj bo to materialni, duševni ali duhovni dar. 

 

VIR: Slovenska škofovska konferenca | Katoliška Cerkev (katoliska-cerkev.si)