Avtor: Župnija Dutovlje Objavljeno: 14. 11. 2019

Sveta Cecilija - Zavetnica cerkvene glasbe, glasbenikov, pevcev, izdelovalcev orgel in pesnikov

"Pojte Bogu, igrajte njegovemu imenu, poveličujte njega, ki jezdi skozi puščavo; 

ime mu je GOSPOD, vriskajte pred njegovim obličjem."  (Ps 68, 5)

 

Sveta Cecilija goduje  22. novembra. Edina župnijska cerkev v Sloveniji, ki ima sv. Cecilijo za svojo zavetnico je v Celju.

Dutovska župnija ima več pevskih zborov, dva stalna v Dutovljah in Velikem Dolu in več občasnih po posameznih podružničnih cerkvah. Vsako leto se cerkveni pevci  na Sv. Cecilijo srečajo v eni od cerkva naše Župnije.  Pevci dutovske župnije bodo ta dan skupaj molili in peli v cerkvi v Koprivi. Maša posvečena vsem cerkvenim pevcem in organistkam ter organistom bo  ob 18.00 uri. 

 

ZGODOVINA

 

Rimska mučenka Cecilija je ena najznačilnejših podob prvega krščanstva. Verodostojna pričevanja o njenem mučeništvu niso ohranjena, temveč le pasijon iz 5. stoletja, po katerem naj bi Cecilija živela v času papeža Urbana I. (222-230). Zanesljivo pa je, da ta mučenka ni legendarna oseba, kajti v Kalistovih katakombah so našli njen grob poleg kripte papežev.

Cecilija se je poročila s poganom Valerijanom. Prosila je soproga, naj sprejme vero v enega Boga in se da krstiti. Valerijan je ubogal. Ko se je vrnil k svoji ženi, je zagledal ob njej angela, ki ji je podajal venec iz lilij in vrtnic. Valerijan je pridobil za krščanstvo tudi svojega brata Tiburcija. Oba sta se ponudila, da bosta pokopala mučence, ki jih je dal usmrtiti mestni prefekt. Bila sta izdana, mučena in obglavljena.

Oblastnik je hotel Cecilijo najprej pridobiti za odpad. Ko pa se mu to ni posrečilo, jo je dal sežgati. Toda iz plamenovje prišla nepoškodovana, zato je ukazal, naj jo obglavijo. Pasijon pravi, da jo je rabelj trikrat udaril z mečem, vendar je ostala živa še tri dni in v tem času razdelila svoje premoženje. Svetega papeža Urbana pa je prosila, naj njeno hišo spremeni v cerkev.

V 15. stoletju so začeli sv. Cecilijo častiti kot zavetnico glasbe, ker je, kakor pripoveduje pasijon, na poročni slovesnosti v svojem srcu opevala Boga. Leta 1584 je Aleksander Marino ustanovil v Rimu bratovščino sv. Cecilije kot organizacijo glasbenikov. Tudi francoski glasbeniki so od 16. stoletja častili Cecilijo za svojo patrono in njen god obhajali vsako leto 22. novembra.

 

O POMENU GLASBE V CERKVI

 

Cerkveno petje je pomemben del čaščenja Boga že vse od začetka krščanstva, ki ga je utemeljil Jezus Kristus. Petje je namreč del glasbene umetnosti, kot eden izmed pomembnih sestavov bogoslužja.

Če je v začetnih stoletjih naše Cerkve prevladovalo v bogoslužju enoglasno (koralno) petje, se je v poznejših stoletjih, z razvojem glasbene umetnosti in prihodom orgel, cerkveno petje povzpelo do večglasnega petja, tam kjer je dovolj kakovostni pevski zbor in s strokovno usposobljen zborovodja.

Vendar pa je cerkveno petje (uglasbene molitve, hvalnice, prošnje, češčenja...) mogoče izvajati tudi zgolj s pojočim cerkvenim občestvom, ki se tisti hip nahaja pri bogoslužju in zgolj pod vodstvom mašnika. V tem primeru je zahtevnost cerkvene glasbe ustrezno poenostavljena oz. prilagojena, z glasbeno spremljavo orgel ali tudi brez nje. Takšno cerkveno petje povečini označujemo kot »ljudsko«.

Zbori so nosilci cerkvenega življenja, ki s svojim petjem večajo lepoto svetih obredov in so lahko dober pripomoček pri pastoralnem delu. Vloga zbora v župniji je raznolika in večplastna. Prvotno se v njem združujejo ljudje, ki jih petje in glasba veselita. Organizirana pevska skupina je pomembna za splošno ozračje in duhovno rast in v župniji še kako dobrodošla.

Prav preko glasbe in petja je marsikateri pevec v zboru poglobil krščansko vero. Zbor vabi ljudi vseh starosti, da se mu pridružijo, da sodelujejo pri župnijskem delu in sooblikujejo bogoslužje. Posameznik se v zboru nauči poslušati drugega, takrat ko poje, kot tudi v družabnem delu. Zbor je skupnost in ne poznamo niti ene institucije, ki bi tako načrtno gojila in v svoje življenje vsadila zborovsko petje, kot ga je prav Cerkev. Seveda pa to še ne pomeni, da je slika zborovskega petja v vsaki župniji rožnata.

Ob vsem tem ne smemo pozabiti na cerkveno občestvo, kajti namen cerkvene glasbe je utelesiti pravo tišino občestva in petje, ki ne prispeva k poslušanju tišine je prazno. Sveti Avguštin je upravičeno zapisal: »Novi človek ve, kaj je nova pesem. Petje je izraz veselja, in če smo še bolj pozorni, je izraz ljubezni«.

 

ZANIMIVOST

 

Ime Cecilija ima veliko izpeljank, kot so: Cecilja, Cica, Cicilija, Cila, Cilka, Cilika,  za ženska imena in moško ime, predvsem v angleško govorečih državah: Cecil.

Ime Cecilija je bilo pred 2. svetovno vojno v Sloveniji zelo popularno. Zasedlo je kar 27. mesto po pogostosti imen. Sedaj, v zadnjih 10- ih letih pa se  ni rodil noben otrok s takšnim imenom.

 

Viri:

http://svetniki.org/sveta-cecilija-mucenka/  

https://www.stat.si/imenarojstva/sl

http://zupnija-fara.rkc.si/index.php/content/display/120/20/20