Avtor: Župnija Dutovlje Objavljeno: 17. 05. 2020

Jezus spregovori prek Svetega Duha

S slovesnim praznikom binkošti, ki ga bomo letos praznovali v nedeljo, 31.5.2020, bomo v Katoliški Cerkvi sklenili velikonočni čas.

Beseda binkošti izvira iz grške besede: pentekoste, to je petdeseti, namreč petdeseti dan. Binkoštna nedelja, kot že rečeno, velja za sklep petdesetdnevnega praznovanja Kristusovega vstajenjskega slavja.  Z vnebohodom je šel Kristus vidno v popolno zunanjo oddaljenost od svojih učencev. Dnevi prikazovanj so bili s tem končani. 

Toda prav zanimivo je, da evangelist Luka poroča o veselju nad vnebohodom. „Peljal jih je ven, tja proti Betaniji. Povzdignil je roke in jih blagoslovil. Medtem ko jih je blagoslavljal, se je ločilo od njih in se vzdignil v nebesa. Oni pa so padli pred njim na obraz. Nato so se pa v velikem veselju vrnili v Jeruzalem.Bili so ves čas v templju in poveličevali Boga“(Lk 24, 50-53). 

• S tem dovolj jasno pove, da so ob vnebohodu Jezusovi učenci imeli pred očmi vse kaj več kakor ločitev. Saj to v bistvu sploh ni bila ločitev, temveč pritegnitev Jezusav večjo bližino. Zato je tudi razumljivo, da evangelist Matej‚ namesto vnebohoda navaja kar Jezusovo obljubo: „Vedite pa jaz, sem z vami vse dni do dovršitve sveta“ (Mt 28, 20).
• Pri tem pač misli na novo skrivnostno trajno Kristusovo navzočnost, ki se je začela z vnebohodom.
• Veliko veselje prič Kristusovega vnebohoda je vhod v radost, ki sedaj nič več ne preneha in ki nastane povsod tam, kjer kdo res postane kristjan.

Kristusova fizična navzočnost je prenehala, nastala pa je bogatejša navzočnost na duhovni zakramentalni ravni. 

Ta navzočnost pa se bistveno uresničuje po Svetem Duhu, ki je Duh poveličanega Kristusa, povišanega na Božjo desnico.

Delovanje Svetega Duha se je posebno pokazalo na binkoštni praznik, ko so bili učenci napolnjeni s Svetim Duhom in začeli pogumno pričevati Jezusu Kristusu in njegovem odrešenjskem delu.

 

Golob vitražBinkoštni praznik je priložnost, da razpoložimo svoja srca za milosti, ki nam jih pripravlja Bog v svoji ljubezni in v ta namen vsak dan molimo molitev k Svetemu Duhu. Nebeška Mati ima v binkoštni dvorani med apostoli posebno mesto, zato se v molitvi večkrat obrnimo nanjo. Pridi, Sveti Duh, pridi po Mariji! Bogato duhovno pripravo in obilje darov Svetega Duha na binkošti, naj Vstali Gospod podeli vsakemu od nas!

 

Papež Pavel VI. Je dejal: "Cerkev in Svet bolj kot kdajkoli potrebujeta nadaljevanje binkoštnega čudeža v zgodovini. Moderni človek si je, omamljen zaradi svojih dosežkov začel domišljati, kot pravi zadnji cerkveni zbor, da je sam sebi cilj, edini oblikovalec in ustvarjalec svoje lastne zgodovine. Ali ni na žalost v življenju tolikih, ki zaradi tradicije še priznavajo Njegov obstoj in Ga po dolžnosti častijo, Bog postal tujec?"  Cerkev in Svet zares potrebujeta utemeljeno upanje, zato moramo uporabiti vsa sredstva, ki nam jih Bog daje na voljo, da prejmemo potrebne milosti!

Kdor želi poglobiti razumevanje poslanstva Svetega duha in kaj vse nas uči, priporočamo v branje članek: http://www.mirenski-grad.si/19-binkosti-sveti-duh-nas-bo-ucil-vsega

Vir: 

https://katoliska-cerkev.si

http://www.kapitelj.com/prihod_svetega_duha_binkosti.html