Avtor: Župnija Dutovlje Objavljeno: 26. 05. 2021

Razmislek o našem poslanstvu na zemlji in božjem kraljestvu, ki nas čaka

Glineni lonec, ki je postavljen na soncu, bo vedno glinen lonec.

glinena posoda

Potrebno je, da gre skozi visoko temperaturo v razbeljeni peči, da postane porcelan. Morda ste te dni v svojem življenju na zelo visoki vročini. Ne  smemo pozabiti  na   Jakobove besede: "Moji bratje, kadar pridete v razne preizkušnje, imejte to za čisto veselje, saj spoznavate, da preizkušenost vaše vere ustvarja stanovitnost. Za stanovitnost pa naj bo značilno popolno delo, da boste popolni in celoviti in vam ne bo ničesar manjkalo."  (Jakob 1,2-4). Takih preizkušenj v življenju se moramo radostiti, saj vemo, da težave s katerimi se soočamo, bodo s trdno vero v premagovanju, rodile v naše življenje dober karakter.    

Ali želite življenje  porcelana ali gline? Ali želimo zidati hišo na skali ali na pesku?

 

Naj nam bo v razmislek Prilika po  Mateju (7,24-28): "Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo.  Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi ter se zagnali v to hišo, in vendar ni padla, ker je imela temelje na skali. Kdor pa te moje besede posluša in jih ne uresničuje, je podoben nespametnemu možu, ki je zidal hišo na pesku. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi; zagnali so se v to hišo in padla je in njen padec je bil velik."

Kaj nam želi apostol Matej sporočiti?

»Vsak ...«, Jezus nagovori z besedo vsak, kar vključuje ljudi vseh časov.    
»te moje besede«, Jezusove besede so temeljne, zato se moramo postaviti v položaj, kjer slišimo »Božjo    besedo«.    
•  »jih uresničuje«, ni  dovolj le poslušati, slišati in potem nedelovati (ne-odzvati se). Poslušanje zahteva dejanje.    
»Zato«, ta beseda se  ozira  na  celotno predhodno pridigo. Tudi lokacija prilike nam pove, da Jezus navezuje svoje besede na vse kar je že  izrekel – na celotno Pridigo na gori (preberi).        
»in zapihali so vetrovi …«, Jezus nam govori tako kot je, ne prikriva resnice pred nami.   

Nevihte bodo  prišle- takšno je življenje. Morda se jih ne veselite,  toda ne bodite  presenečeni, ko pridejo. Ko Jezus tudi ne reče »če« nevihte pridejo, on pravi »ulila se je ploha … in pridrlo je vodovje ... in zapihali so vetrovi ... ter se zaganjali v hišo«.

»temelj« – temelj  je biti poslušen Jezusovim  besedam in navodilom. To oblikuje naš značaj in našo usodo.