Predstavitev župnije Dutovlje

Župnija Dutovlje je rimskokatoliška teritorialna župnija kraške dekanije škofije Koper, ki upravlja tudi s podružnicami Kopriva, Krajna vas, Kreplje, Pliskovica, Skopo in Veliki Dol. 

CERKEV SV. JURIJA V DUTOVLJAH

Starodavna gručasta vas Dutovlje leži v središču kraške vinorodne pokrajine. Središče vasi je strnjeno okrog cerkve sv. Jurija, ki stoji na najvišji točki kraja (316 m nad. višine).  Cerkev je vpisana v register nepremične kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo. S spomeniškovarstvenega vidika predstavlja Dutovska cerkev kvalitetnejši primer kraške arhitekutre: pokrita je s kamnito streho, tlakovana s kamnitimi ploščami, z bogato opremo in kamnoseškimi detajli. 

ZGODOVINA

V cerkveni zgodovini Dutovelj je pomembno leto 1450, ko je tržaški škof Enej Silvij Piccolomini posvetil gotsko cerkev. Po izročilu, pa naj bi še prej na tem mestu stala cerkvica viteškega reda templjarjev, ki so imeli za svojega zavetnika viteza sv. Jurija. Sedanjo triladijsko zasnovo je cerkev dobila s temeljitimi prezidavami v letih 1632 in zlasti 1740, ko so se elementi kraške renesanse umaknili novemu baročnemu stilu. 

Prezbiterij z lepim neobaročnim velikim oltarjem sv. Jurija stebrnega tipa je bil izdelan okoli leta 1800 iz raznobarvnega kraškega marmorja in je bogato okrašen. Daritveni oltar in ambon iz marmornih stebričkov nekdanje obhajilne mize sta bila postavljena 1970 po načrtu arhitekta Antona Bitenca. Lesena poznobaročna prižnica je bila izdelana okoli 1740. Na prižnici so tri slike, ki z ženskimi liki in simboli predstavljajo krepost vere, upanja in ljubezeni. Na desni strani je mavčni kip Srca Jezusovega iz  1929. Oba stranska oltarja sta bila izdelana 1960 po načrtih arhitekta Antona Bitenca iz črnega kraškega marmorja. Levi stranski oltar je posvečen Karmelski Materi Božji. Sestavlja ga kvaliteten lesen pozlačen kip Marije z Jezusom je iz 19. stoletja.

KDO JE SVETI JURIJ?

Jurij iz Kapadokije v Mali Aziji je živel okoli leta 300 in je bil vojak v rimskem cesarstvu. Ob preganjanju kristjanov je prestal dolgotrajno mučenje. Spreobrnil je veliko ljudi. Nazadnje so ga obglavili. Goduje 23. Aprila. Ime Jurij izhaja iz grške besede, ki pomeni kmetovalec, vinogradnik.

POSEBNOSTI

Posebnost cerkve je, da je z notranje strani, skrita za spovednico, zelo kvalitetna fresko poslikava, ki izhaja iz sredine 15. Stoletja. Na njej so upodobljene štiri osebe, med katerimi naj bi bila papež Pij II. (Enej Silvij Piccolomini) in cesar Friderik III. 

V zakristijo vodi portal iz črnega marmorja iz 17. stoletja. Hrastova vrata so izrazito lepo izrezljana, 

Na slavoločni steni sta upodobljena angela, ki častita sveto Rešnje telo in evangelist Luka. Na ladijskem stropu pa so upodobljeni sv. Jurij, Sveta Trojica in evangelist Marko.

freke angelov Dutovlje Cerkev

Na ograjah galerij in pevskega kora so v medaljonih naslikani apostoli in sv. Cecilija.

Kor v cerkvi Dutovlje

Blizu glavnih vrat stoji velik lepo oblikovan kamnit renesančni kropilnik z grbom na štiri polja devinskih grofov Thurn, ki so bili verjetno tudi dobrotniki cerkve, in z letnico 1569.

Desno od glavnega vhoda je doprsni kip z napisom PIVS PAPA II., na podstavku pa piše: ENEJ SILVIJ PICCOLOMINI KOT TRŽAŠKI ŠKOF TO CERKEV POSVETIL 1450 KOT PAPEŽ PIJ II. VLADAL OD 1458-1464.

Na koru so mehanske orgle izdelane v Ljubljani 1896, v delavnici priznanega orglarskega mojstra Franca Goršiča. So v celoti izvirno ohranjene, prenovljene so bile z darovi župljanov v letu 2015. Orgle so enomanualne, z 8 pojočimi registri. 

Desni stranski oltar je posvečen sv. Blažu. Mavčni kip svetnika z otrokom je bil kupljen 1933 v Milanu. 

Oltar sv. Blaža Dutovlje

Galerija slik o cerkvi Sv. Jurija je na voljo na tej povezavi.

 

Vir: Zloženka Cerkev sv. Jurija v Dutovljah, zbral in uredil: g. župnik Bogdan Špacapan, 2013.