NOVA NAVODILA  v zvezi z epidemijo COVID-19 od 13. novembra 2020 do preklica!

Slovenski škofje ordinariji so  sprejeli dodatne preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. Z dne 13.11.2020 so Navodila  dopolnjena na podlagi pripomb NIJZ in novih predpisov vlade Republike Slovenije. 

OBVESTILO g. ŽUPNIKA: 

 

Od 20.10.2020 so prepovedane vse svete maše v cerkvah in drugje z udeležbo vernikov. Isto velja za sveti krst in poroko. Svete maše, ki so napisane v oznanilih in objavljene na spletni strani župnije ter na oglasnih deskah pred cerkvami, bodo opravljene ob navedenem dnevu ob 18:00. uri . Svete maše bom imel sam ob določeni uri v cerkvi ali župnišču. Tisti pa, ki ste darovali namene se mi doma ob istem času pridružite v molitvi. Torej sami zmolite nekaj za določen namen. Mašo ob nedeljah bom imel sam ob 10:00 uri vedno za zdravlje župljanov in vseh ljudi. Zato bodo nedeljske svete maše opravljene v kasnejših dneh. Spremljajte torej oznanila. Če je še kakšno vprašanje ali za katero koli drugo stvar me lahko pokličete na mobitel.

Vse dobro ter ostanite zdravi, župnik Gašper 

 

NAVODILA SLOVENSKE ŠKOFOVSKE KONFERENCE

1.  Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije.

 2. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov (izjema so člani skupnega gospodinjstva, ki bivajo npr. v župnišču oziroma samostanu).

3. Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujemo spregled od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).

4. Verniki naj nedeljske svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Duhovnikom se priporoča, da prenašajo nedeljske svete maše po spletu pred sveto mašo ob 10.00 oziroma po njej. V tem terminu naj se vernike povabi k spremljanju svete maše na TV Slovenija oziroma Radiu Ognjišče.

5. Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo (prejem svetega obhajila izven maše) dovoljeno deliti zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva. V tem primeru se vernik z duhovnikom po telefonu ali e-pošti predhodno dogovori za določeno uro, ko bo prejel blagoslov in obhajilo v cerkvi, kapeli ali na drugem primernem kraju. Udeležba pri individualnem obhajilu je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.

6. V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene družine ali članov istega gospodinjstva. 

7. Spovedovanje je dovoljeno samo po predhodnem dogovoru. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved. 

8. Sveti krsti, prva sveta obhajila, birme in cerkvene poroke so do nadaljnjega odloženi. Sveti krst se lahko izjemoma podeljuje individualno v krogu članov iste družine oziroma istega gospodinjstva. 

9. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.

10. Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Na pogrebu je lahko navzoča družina oziroma člani skupnega gospodinjstva. 

11. Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.

12.  Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko in si pred obiskom in po njem razkužita roke. 

Vse informacije so dostopne na spletni strani Uradne spletne strani Slovenske škofovske konference: https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-preprecevanje-epidemije-covid-19201113

 

Enostavna navodila za udeležbo pri obredih in pri sv. spovedi so podana v spodnjih infografikah: 

 


 < 1 [2] 3 >